סדנת מרקים- חלבי

ייקבע תאריך מראש

סדנת מרקים- חלבי -

מרקים קלאסיים, מרקי קטניות, ירקות ומרקי עדות.